Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2220

I C 21/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2023-01-18

Data publikacji: 2024-01-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 21/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 18 stycznia 2023r. Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia Agata Serafin po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2023r. w Kaliszu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa U. C. , Z. C. przeciwko I. Ł. , P. Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych I. Ł. i P. Ł. solidarnie na rzecz powodów U. C. , Z. C. kwotę 14.951,44 zł (czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 4
Czytaj więcej»

I C 30/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2018-01-31

Data publikacji: 2018-03-15

trafność 100%

Sygn. akt I C 30/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2018r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym , w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Włodarek Protokolant: sekr. sąd. Anna Dulas po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2018r. w K. sprawy z powództwa J. S. ( PESEL (...) ) przeciwko pozwanemu (...) S.A. z/s w W. (KRS (...) ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z/s w W. na rzecz powoda J. S. kwotę 24.900,00zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćse
Czytaj więcej»

I C 62/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2021-05-12

Data publikacji: 2023-03-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 62/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 12-05-2021 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia Anna Krysicka Protokolant:sekretarz sądowy Ewelina Kliber po rozpoznaniu w dniu 19-04-2021r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa E. D. przeciwko B. D. - o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 zobowiązuje pozwanego B. D. do złożenia oświadczenia woli następującej treści: pozwany B. D. przenosi bezpłatnie na
Czytaj więcej»

I C 45/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2019-02-13

Data publikacji: 2019-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 45/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2019r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym , w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Włodarek Protokolant: Michał Skonieczny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2019r. w K. sprawy z powództwa (...) S.A. z/s w B. (KRS (...) ) przeciwko pozwanej R. K. ( PESEL (...) ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanej R. K. na rzecz powoda (...) S.A. z/s w B. kwotę 1.900,00zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)
Czytaj więcej»

I C 55/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2022-03-28

Data publikacji: 2022-08-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 55/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2022r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym , w składzie: Przewodniczący: sędzia Michał Włodarek Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Dulas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 marca 2022r. w Kaliszu sprawy z powództwa Z. Z. ( PESEL (...) ) przeciwko pozwanemu Towarzystwu (...) S.A. z/s w W. (KRS (...) ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z/s w W. na rzecz powódki Z. Z. kwotę 10.433,
Czytaj więcej»

I C 82/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2023-02-20

Data publikacji: 2023-09-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 82/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2023r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym , w składzie: Przewodniczący: sędzia Michał Włodarek Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Dulas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 lutego 2023r. w K. sprawy z powództwa M. S. ( PESEL (...) ) przeciwko pozwanym Towarzystwu (...) S.A. z/s w W. (KRS (...) ) G. R. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w N. 1 (NIP (...) ) o zapłatę zasądza od p
Czytaj więcej»

I C 85/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-06-12

Data publikacji: 2018-04-16

trafność 100%

Sygnatura akt I C 85/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 12-06-2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Porada-Łaska Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Bartosik po rozpoznaniu w dniu 12-06-2017 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa S. C. przeciwko Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda S. C. kwotę
Czytaj więcej»

I C 108/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-04-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 108/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym , w składzie: Przewodniczący: SSR Michał Włodarek Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Paszczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2016r. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. Sp. k. z/s w K. (KRS (...) ) przeciwko pozwanemu Skarbowi Państwa repr. przez Prezydenta Miasta K. o ustalenie 1 ustala, że wysokość zaktualizowanej opłaty rocznej z tytułu użytkow
Czytaj więcej»

I C 135/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2021-08-17

Data publikacji: 2021-11-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 135/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2021r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym , w składzie: Przewodniczący: sędzia Michał Włodarek Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Dulas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 sierpnia 2021r. w K. sprawy z powództwa J. Ł. ( PESEL (...) ) przeciwko pozwanemu (...) S.A. z/s w W. (KRS (...) ) o zapłatę sprawy z powództwa mał. M. Ł. (1) ( PESEL (...) ) reprez. przez przedstawiciela ustawowego J. Ł. prze
Czytaj więcej»

I C 167/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2023-03-31

Data publikacji: 2023-12-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 167/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2023r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w I Wydziale Cywilnym , w składzie: Przewodniczący: sędzia Michał Włodarek Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Dulas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 marca 2023r. w K. sprawy z powództwa W. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą S. z/s w S. (NIP (...) ) przeciwko pozwanemu (...) S.A. z/s w S. (KRS (...) ) o zapłatę umarza postępowanie, co do kwoty 1.430,88zł (jeden
Czytaj więcej»