Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1149

V GC 1246/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2016-07-20

Data publikacji: 2016-09-13

trafność 100%

Sygnatura akt: V GC 1246/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 20 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Berczyńska – Bruś Protokolant: Anna Woźniakowska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa – A. J. przeciwko – C. S. (1) o zapłatę 1. zasądza od pozwanego C. S. (1) na rzecz powoda A. J. kwotę 2 106,45 złotych (dwa tysiące sto sześć złotych czterdzieści pięć groszy) z usta
Czytaj więcej»

V GC 1268/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2016-11-25

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zgodnie z art. 395 k.c., można zastrzec w umowie, iż jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo do rozwiązania umowy (prawo odstąpienia). Prawo do rozwiązania umowy wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W razie wykonania prawa do rozwiązania umowy, umowa uważana jest za nie zawartą. To, co (...)
Sygnatura akt: V GC 1268/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kalisz, dnia 25 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Jadwiga Dobrowolska Protokolant: Monika Sowa po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Sp. z o .o. z/s w O. przeciwko: J. I. o zapłatę 1 Oddala powództwo 2 zasądza od powoda (...) Sp. z o. o. z/s w O. na rzecz pozwanego J. I. kwotę 617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu
Czytaj więcej»

V GC 1271/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2016-04-05

trafność 100%

Sygn. akt V GC 1271/15 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSO w SR Krystyna Grobelna Protokolant: Elżbieta Pabiszczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.01.2016r. sprawy z powództwa: T. G. , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w K. przeciwko: R. K. , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) z/s w W. o zapłatę 1. Zasądza od pozwanego R. K. , prowadzące
Czytaj więcej»

V GC 1304/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt: V GC 1304/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kalisz, dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Berczyńska – Bruś Protokolant: Anna Woźniakowska po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa – I. K. przeciwko – (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego – (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. na rzecz powó
Czytaj więcej»

V GC 1312/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2018-04-18

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygnatura akt: V GC 1312/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 18 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Berczyńska - Bruś Protokolant: Anna Woźniakowska po rozpoznaniu w dniu 06 kwietnia 2018 roku w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa – P. W. przeciwko – (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda P. W. kwotę 169,74 złotych (sto sześćdziesiąt dz
Czytaj więcej»

V GC 1380/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2019-08-13

trafność 100%

Sygnatura akt: V GC 1380/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 01 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Roliński Protokolant: Paulina Frelicka po rozpoznaniu w dniu 15.02.2018r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Sp. z o. o. z/s w W. przeciwko : M. B. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. B. (1) na rzecz powódki (...) Sp. z o. o. z/s w W. kwotę 50 327,71 zł (pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia si
Czytaj więcej»

V GC 1392/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-09-11

Data publikacji: 2018-06-12

trafność 100%

Sygnatura akt: V GC 1392/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kalisz, dnia 11 września 2017r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Roliński Protokolant: Paulina Frelicka po rozpoznaniu w dniu 28.08. 2017r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa: J. S. przeciwko : (...) S.A. V. (...) z/s w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) S.A. V. (...) z/s w W. na rzecz powódki J. S. kwotę 678,96 zł (sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dziewi
Czytaj więcej»

V GC 1402/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2017-11-27

Data publikacji: 2018-06-12

trafność 100%

Sygnatura akt: V GC 1402/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 06 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Berczyńska - Bruś Protokolant: Anna Woźniakowska po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2017 roku w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa – (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko - (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w W
Czytaj więcej»

V GC 1407/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2018-09-21

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność pozwanego wynika z zawartej przez niego umowy ubezpieczenia OC. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC obejmuje odpowiedzialność cywilną (...)
Sygn. akt V GC 1407/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 21.09.2018 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jadwiga Dobrowolska Protokolant: Agnieszka Zapart po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. K. kwotę 4139,43 złotych (cztery tysiące sto trzydzieści dziew
Czytaj więcej»

V GC 1417/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Sygnatura akt: V GC 1417/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 21 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Jan Matecki Protokolant: Ewelina Bartoszewska po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016r. w Kaliszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) dla Firm” S.A. z/s w W. przeciwko M. K. i G. S. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanych M. K. i G. S. solidarnie na rzecz powoda (...) dla Firm” S.A. z/s w W. kwotę 19 647,04 zł (dziewiętnaście
Czytaj więcej»