Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 571/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2020-02-21

7. Sygn. akt II K 571/18

1.2.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2020r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Wachłaczenko

Protokolant st. sekretarz sądowy Agnieszka Dębowa

przy udziale Prokuratora –

po rozpoznaniu dnia 11.02.2019r., 11.03.2019r., 15.04.2019r., 04.06.2019r., 09.09.2019r., 12.11.2019r., 14.02.2020r

sprawy

1.  K. D., s. M. i J. zd. J., ur.(...) w T.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 25 listopada 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z E. M. (1) z góry powziętym zamiarem w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem O. Polska w ten sposób, że wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej telefonii komórkowej co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z zawartej umowy jak również zatrudnienia i osiąganych dochodów przedkładając jako autentyczne niezgodnie z prawdą podrobione przez E. M. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...), po czym zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr (...), na podstawie której uzyskał telefon komórkowy m-ki S. (...) o wartości 899 zł w zestawie wraz z telefonem komórkowym m-ki M. (...) L. o wartości 1.279 zł nie regulując należności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,38 zł, powodując tym samym ogólne straty w kwocie 2.458,38 zł na szkodę (...) SA z/s w W.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

II.  w dniu 25 listopada 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z E. M. (1) z góry powziętym zamiarem w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA w ten sposób, że wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej telefonii komórkowej co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z zawartej umowy jak również zatrudnienia i osiąganych dochodów przedkładając jako autentyczne niezgodnie z prawdą podrobione przez E. M. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...), po czym zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr (...), na podstawie której uzyskał telefon komórkowy m-ki L. (...) o wartości 2.212,77 zł nie regulując należności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych w kwocie 101,81 zł, powodując tym samym ogólne straty w kwocie 2.313,58 zł na szkodę (...) SA z/s w W.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

III.  w dniu 28 listopada 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z E. M. (1) z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w ten sposób, że wprowadził w błąd przedstawiciele wymienionej instytucji finansowej co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z zawartej umowy jak również co do miejsca zatrudnienia i osiąganych dochodach, składając wniosek o przyznanie pożyczki w kwocie 5000 zł, przedkładając jako autentyczne podrobione przez E. M. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z firmy (...), na podstawie którego chciał uzyskać wymienioną pożyczkę, a informacje te miały istotne znaczenie do zawarcia przedmiotowej umowy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację pracownika (...) z/s w G.

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i z art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

IV.  w dniu 28 listopada 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z E. M. (1) z góry powziętym zamiarem w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA w ten sposób, że wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej instytucji finansowej co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z zawartej umowy przedkładając jako autentyczne podrobione przez E. M. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...), na podstawie którego zawarł umowę pożyczki nr (...) na kwotę 1000 zł, działając tym samym na szkodę (...) SA z/s w W.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

V.  w dniu 29 listopada 2016r w K. działając z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) sp. z o.o. w ten sposób, że wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej instytucji finansowej, co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z zawartej umowy, następnie zawarł umowę pożyczki nr (...)(...) na kwotę 2000 zł, działając tym samym na szkodę (...) sp. z o.o. z/s w G.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

VI.  w dniu 10 grudnia 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z E. M. (1) z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem E. Finanse sp. w ten sposób, że wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej instytucji co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z zawartej umowy, przedkładając jako autentyczne podrobione przez E. M. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z firmy (...), na podstawie którego zawarł umowę pożyczki nr (...) na kwotę 1000 zł, działając tym samym na szkodę E. Finanse z/s w P.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

VII.  w dniu 16 grudnia 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z E. M. (1) z góry powziętym zamiarem w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA w ten sposób, ze wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej instytucji finansowej co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z zawartej umowy, przedkładając jako autentyczne podrobione przez E. M. (1) zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z firmy (...) i umowę o pracę z (...), na podstawie którego zawarł umowę pożyczki nr (...) ma kwotę 2400 zł, działając tym samym na szkodę (...) SA z/s w K.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

2.  E. M. (2) zd. Sałata (poprzednio M.), c. W. i K. zd. W., ur.(...) w K.

oskarżonej o to, że:

VIII.  w dniu 25 listopada 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z K. D. oraz z góry powziętym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA w ten sposób, że w celu użycia za autentyczny przekazała K. D. podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...), na podstawie którego K. D. wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej telefonii komórkowej o miejscu zatrudnienia i osiąganych dochodach, po czym zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr (...), na podstawie której K. D. uzyskał telefon komórkowy m-ki S. (...) o wartości 899 zł w zestawie z telefonem komórkowym m-ki M. (...) L. o wartości 1.279 zł oraz nie uregulował należności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,38 zł, powodując tym samym ogólne straty w kwocie 2.458,38 zł na szkodę (...) SA z/s w W.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

IX.  w dniu 25 listopada 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z K. D. oraz z góry powziętym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA w ten sposób, że w celu użycia za autentyczny przekazała K. D. podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...), na podstawie którego K. D. wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej telefonii komórkowej o miejscu zatrudnienia i osiąganych dochodach, po czym zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr (...), na podstawie której K. D. uzyskał telefon komórkowy m-ki L. (...) o wartości 2.212,77 zł oraz nie uregulował należności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych w kwocie 101,81 zł, powodując tym samym ogólne straty w kwocie 2.313,58 zł na szkodę (...) SA z/s w W.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

X.  w dniu 28 listopada 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z K. D. oraz z góry powziętym zamiarem osiągniecia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w ten sposób, że w celu użycia za autentyczny przekazała K. D. podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...), na podstawie którego K. D. wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej instytucji finansowej o miejscu zatrudnienia i osiąganych dochodach, po czym złożył wniosek o przyznanie pożyczki o nr członkowskim (...) na kwotę 5.000 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację pracownika (...) z/s w G.

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i z art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XI.  w dniu 28 listopada 2016r w K. wspólnie i w porozumieniu z K. D. oraz z góry powziętym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA w ten sposób, że w celu użycia za autentyczny przekazała K. D. podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...), na podstawie którego K. D. wprowadził w błąd przedstawiciela wymieni onej instytucji finansowej o miejscu zatrudnienia i osiąganych dochodach, po czym zawarł umowę pożyczki nr (...) na kwotę 1000 zł, czym działała na szkodę (...) SA z/s w W.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XII.  w dniu 10 grudnia 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z K. D. oraz z góry powziętym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenie mieniem E. Finanse sp.a w ten sposób, że w celu użycia za autentyczny przekazała K. D. podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...) oraz umowę o pracę z wymienionej firmy, na podstawie której K. D. wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej instytucji finansowej o miejscu zatrudnienia i dochodach, po czym zawarł umowę pożyczki nr (...) na kwotę 1000 zł, czym działała na szkodę E. Finanse z/s w P.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

XIII.  w dniu 16 grudnia 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z K. D. oraz z góry powziętym zamiarem osiągniecia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA w ten sposób, że w celu użycia za autentyczny przekazała K. D. podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach z (...) oraz umowę o pracę w wymienionej firmie, na podstawie której K. D. wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej instytucji finansowej, po czym zawarł umowę pożyczki nr (...) na kwotę 2400 zł, czym działała na szkodę (...) SA z/s w K.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

1.  uznaje oskarżonego K. D. za winnego zarzucanych mu w punktach I do VII czynów wyczerpujących odpowiednio dyspozycję art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonemu na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

3.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby w terminach wyznaczonych przez kuratora;

4.  na podstawie art. 73 § 2 k.k. oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora;

5.  uznaje oskarżoną E. M. (2) za winną zarzucanych jej w punktach VIII do XIII czynów wyczerpujących odpowiednio dyspozycję art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

6.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza oskarżonej na okres próby wynoszący 3 (trzy) lata;

7.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżoną do informowania sądu o przebiegu okresu próby co trzy miesiące liczonych od uprawomocnienia się orzeczenia;

8.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonych obowiązek solidarnego naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

- O. Polska kwoty (...),38 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem 38/100),

- (...) SA kwoty (...),58 (dwa tysiące trzysta trzynaście 58/100) zł,

- (...) SA kwoty 1000 (jeden tysiąc) zł,

- E. Finanse w P. kwoty 1000 (jeden tysiąc) zł,

- (...) SA kwoty 2400 (dwa tysiące czterysta) zł;

9.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. D. obowiązek naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) sp. z o.o. kwoty 1000 (jeden tysiąc) zł,

10.  zwalnia oskarżonych od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa.

SSR Agnieszka Wachłaczenko

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 571/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

E. M. (2)

I. w dniu 25 listopada 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z K. D. oraz z góry powziętym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA w ten sposób, że w celu użycia za autentyczny przekazała K. D. podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...), na podstawie którego K. D. wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej telefonii komórkowej o miejscu zatrudnienia i osiąganych dochodach, po czym zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr (...), na podstawie której K. D. uzyskał telefon komórkowy m-ki S. (...) o wartości 899 zł w zestawie z telefonem komórkowym m-ki M. (...) L. o wartości 1.279 zł oraz nie uregulował należności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,38 zł, powodując tym samym ogólne straty w kwocie 2.458,38 zł na szkodę (...) SA z/s w W., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

II. w dniu 25 listopada 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z K. D. oraz z góry powziętym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA w ten sposób, że w celu użycia za autentyczny przekazała K. D. podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...), na podstawie którego K. D. wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej telefonii komórkowej o miejscu zatrudnienia i osiąganych dochodach, po czym zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr (...), na podstawie której K. D. uzyskał telefon komórkowy m-ki L. (...) o wartości 2.212,77 zł oraz nie uregulował należności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych w kwocie 101,81 zł, powodując tym samym ogólne straty w kwocie 2.313,58 zł na szkodę (...) SA z/s w W., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

III. w dniu 28 listopada 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z K. D. oraz z góry powziętym zamiarem osiągniecia korzyści majątkowej usiłowała doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w ten sposób, że w celu użycia za autentyczny przekazała K. D. podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...), na podstawie którego K. D. wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej instytucji finansowej o miejscu zatrudnienia i osiąganych dochodach, po czym złożył wniosek o przyznanie pożyczki o nr członkowskim (...) na kwotę 5.000 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na negatywną weryfikację pracownika (...) z/s w G., tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i z art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

IV. w dniu 28 listopada 2016r w K. wspólnie i w porozumieniu z K. D. oraz z góry powziętym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA w ten sposób, że w celu użycia za autentyczny przekazała K. D. podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...), na podstawie którego K. D. wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej instytucji finansowej o miejscu zatrudnienia i osiąganych dochodach, po czym zawarł umowę pożyczki nr (...) na kwotę 1000 zł, czym działała na szkodę (...) SA z/s w W., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

V. w dniu 10 grudnia 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z K. D. oraz z góry powziętym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenie mieniem E. Finanse sp.a w ten sposób, że w celu użycia za autentyczny przekazała K. D. podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z (...) oraz umowę o pracę z wymienionej firmy, na podstawie której K. D. wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej instytucji finansowej o miejscu zatrudnienia i dochodach, po czym zawarł umowę pożyczki nr (...) na kwotę 1000 zł, czym działała na szkodę E. Finanse z/s w P., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

VI. w dniu 16 grudnia 2016r w K. działając wspólnie i w porozumieniu z K. D. oraz z góry powziętym zamiarem osiągniecia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) SA w ten sposób, że w celu użycia za autentyczny przekazała K. D. podrobione przez siebie zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach z (...) oraz umowę o pracę w wymienionej firmie, na podstawie której K. D. wprowadził w błąd przedstawiciela wymienionej instytucji finansowej, po czym zawarł umowę pożyczki nr (...) na kwotę 2400 zł, czym działała na szkodę (...) SA z/s w K., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Oskarżona E. M. (2) poznała K. D. za pośrednictwem H. R.. Oskarżona i K. D. doszli do porozumienia wedle którego oskarżona wypełniała nie polegające na prawdzie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach natomiast K. D. przedstawił te zaświadczenia przedstawicielom firm (...) SA, (...) SA, (...) SA, E. (...), (...) SA. Według kwestionowanych zaświadczeń K. D. miał być zatrudniony i osiągać dochody z pracy w firmie (...).

2. Działając w podobny sposób oskarżona wraz z K. D. spowodowała szkody następującym podmiotom:

- O. Polska w łącznej wysokości 2458,38 zł z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr (...), na podstawie której K. D. uzyskał telefon komórkowy m-ki S. (...) o wartości 899 zł w zestawie z telefonem komórkowym m-ki M. (...) L. o wartości 1.279 zł oraz nie uregulował należności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,38 zł,

- (...) SA w łącznej wysokości 2313,58 zł z tytułu zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr (...), na podstawie której K. D. uzyskał telefon komórkowy m-ki L. (...) o wartości 2.212,77 zł oraz nie uregulował należności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych w kwocie 101,81 zł,

- (...) SA w wysokości 1000 zł z tytułu zawarcia umowy pożyczki nr (...) na kwotę 1000 zł,

- E. Finanse w P. w wysokości 1000 zł z tytułu zawarcia umowę pożyczki nr (...) na kwotę 1000 zł,

- (...) SA w wysokości 2400 zł z tytułu zawarcia umowy pożyczki nr (...) na kwotę 2400 zł.

3. Bez przedstawienia podrobionych dokumentów uzyskanie wyżej wymienionych korzyści majątkowych było przez oskarżonych niemożliwe.

4. Natomiast w placówce (...) nie doszło do zawarcia umowy pożyczki na wnioskowaną kwotę 5000 zł z uwagi na negatywną weryfikację wniosku.

5. Udział oskarżonej w przedstawionym procederze polegał również w przypadku uzyskania pożyczki z firmy (...) na udostępnieniu mieszkania, udawania osoby bliskiej dla ubiegającego się o zawarcie umowy pożyczki K. D.

1. wyjaśnienia K. D.,

2. zeznania H. R.,

3. częściowo wyjaśnienia E. M. (2),

4. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

5. dokumenty związane z zawieraniem poszczególnych umów pożyczkowych;

6. zeznania świadka A. S.,

7. zeznania świadka T. K.,

8. zeznania świadka Z. S., 9. zeznania świadka M. R.,

10. pokwitowania,

11. zeznania świadka I. S.,

12. zeznania M. T.,

13. opinia biegłego pismoznawcy,

14 zeznania świadka A. D.

1. k. 51, 218,

2. k.. 413-414

3. k. 225, 364-365, 414

4. k. 100-102,

5. k. 5-12, 17-25, 46, 67, 73, 75

6. k. 15-16

7. k. 150, 377-378

8. k. 89,

9. 109,

10. 117,

11. 138,

12. 145,

13. 185-203,

14. k. 370

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

E. M. (2)

I - VI

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

I-VI. Sporządzenie kwestionowanych zaświadczeń zatrudnieniu i umów o pracę przez inną osobę niż oskarżona;

brak korzyści majątkowych z tego procederu.

wyjaśnienia oskarżonej

k. 364-365, 414

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1 - 5

1. wyjaśnienia K. D.,

2. zeznania H. R.,

3. częściowo wyjaśnienia E. M. (2),

4. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

5. dokumenty związane z zawieraniem poszczególnych umów pożyczkowych;

6. zeznania świadka A. S.,

7. zeznania świadka T. K.,

8. zeznania świadka Z. S., 9. zeznania świadka M. R.,

10. pokwitowania,

11. zeznania świadka I. S.,

12. zeznania M. T.,

13. opinia biegłego pismoznawcy,

14 zeznania świadka A. D.

Fakt zawierania przez K. D. umów pożyczkowych oraz umów oświadczenie usług telekomunikacyjnych został potwierdzony przedłożonymi przez pokrzywdzone firmy dokumentami, wśród których znalazły się sfałszowane przez oskarżoną zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach oskarżonego K. D.. Oskarżona E. M. (2) w postępowaniu przygotowawczym przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów jak również do sprzedaży dwóch z trzech uzyskanych telefonów. Potwierdziła również, iż pieniędzmi uzyskanymi z tego procederu dzielili się ze współoskarżonym. Na fakt, iż oskarżona zawierała umowy pożyczkowe przez podstawione osoby wskazują odnalezione w jej mieszkaniu pokwitowania przekazania K. D. kwot na poczet pożyczek zawartych przez niego i H. R.. Obecność oskarżonej przy zawieraniu umowy z firmą (...) potwierdziła świadek T. K., która nie miała interesu w tym, by pomawiać oskarżoną.

Sąd dal wiarę opinii biegłego pismoznawcy, gdyż nie ujawniły się okoliczności nakazujące zakwestionować jej wnioski. Wprawdzie oskarżona kwestionowała wnioski tej opinii jednak nie podawała konkretnych zarzutów i zastrzeżeń.

Odnalezione u oskarżonej pokwitowania przemawiają za przyjęciem, iż umowy pożyczkowe były zawierane na rzecz również oskarżonej.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

I-VI

wyjaśnienia oskarżonej

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonej jakoby raz lub dwa razy wypełniła dokumenty niezbędne do zawarcia przedmiotowych umów, gdyż wyjaśnienia te stoją w sprzeczności z wnioskami opinii biegłego pismoznawcy. Podobny sposób działania przez oskarżoną został ustalony w sprawie II K 769/18 Sadu Rejonowego w Kaliszu. Oskarżona w postępowaniu przed Sądem zakwestionowała wyjaśnienia złożone w toku postępowania przygotowawczego, jednak jej wyjaśnienia w tym zakresie są nielogiczne. Z jednej strony wskazuje, iż przesłuchujący ją policjant wywierał na nią presję, z drugiej strony podała iż miała do niego zaufanie dlatego nie czytała protokołu przesłuchania jej w charakterze podejrzanej i nie wniosła zastrzeżeń do treści tego protokołu. Nie potrafiła także wyjaśnić dlaczego miała zaufanie do tego funkcjonariusza.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

5.

E. M. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zgodnie z treścią art. 286 § 1 k.k. karze podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd (…). Jako wprowadzenie w błąd należy rozumieć doprowadzenie do rozbieżności między obiektywną rzeczywistością a wyobrażeniem o niej lub jej odbiorem w świadomości pokrzywdzonego. Każdorazowo wprowadzenie w błąd polegało na przedstawieniu przez współoskarżonego uprzednio sfałszowanego przez E. M. (2) zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach oraz umowy o pracę (w przypadku pokrzywdzonych udzielających pożyczek). K. D. nigdy nie był zatrudniony w firmie (...). O porozumieniu pomiędzy oskarżonymi świadczy odnalezione pokwitowanie spłaty K. D. rat pożyczki przez E. M. (2). Oskarżeni działali w warunkach art. 91 § 1 k.k. Działali w celu uzyskania korzyści majątkowych dla siebie.

W przypadku pokrzywdzonego (...) miało miejsce usiłowanie czynu z art. 286 § 1 k.k., gdyż wnioskowana pożyczka nie została udzielona z uwagi na negatywną weryfikację przedłożonych dokumentów.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

E. M. (2)

5, 6, 7

I-IV

Oskarżona dopuściła się zarzucanych jej czynów umyślnie z zamiarem bezpośrednim. Sąd nie dopatrzył się okoliczności wyłączających winę lub bezprawność czynów oskarżonej. Oskarżona jest osobą dorosłą, bez deficytów intelektualnych, osobiście nie wskazywała na to, by znajdowała się w szczególnej sytuacji motywacyjnej.

Miała pełna świadomość, iż wypełniane przez na dokumenty nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Działał w celu uzyskania korzyści majątkowych dla siebie i K. D.. Stopień społecznej szkodliwości czynów Sąd uznał jako dość duży, gdyż oskarżona finansowała swoje potrzeby uzyskując dochody nie z rzetelnej pracy ale z działalności przestępczej. Przy czym przypisane jej czyny są jedynie fragmentem jej szerszej działalności. Oskarżona za podobne czyny była karana w sprawie II K 769/18 Sądu Rejonowego w Kaliszu. Te wszystkie okoliczności miały wpływ na to, iż oskarżonej nie wymierzono kary wolnościowej lecz jednego roku pozbawienia wolności. Sąd dał oskarżonej swoistą ostatnią szansę wykazania, iż przeprowadzone postępowania odniosą w przyszłości cel zapobiegawczy i zawiesił wykonanie orzeczonej kary na okres niezbędny na do zweryfikowania tej umiarkowanie pozytywnej prognozy. Jednocześnie na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązał oskarżoną do informowani Sądu o przebiegu okresu próby uznając, iż oskarżona w tym okresie wymaga nadzoru.

Na podstawie art. 46 § 1 k.k. Sad zobowiązał oskarżonych do solidarnego naprawienia szkód wyrządzonych czynami.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

10.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. uwagi na sytuację majątkową i osobistą oskarżanej Sąd zwolnił ją od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

7.  Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Dębowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Wachłaczenko
Data wytworzenia informacji: